Usluge

Razumijevanje naših klijenata i njihovih potreba smatramo preduvjetom za početak suradnje, te se prilagođavamo jedinstvenom modelu poslovanja svakog klijenta.

Preuzimanja i spajanja trgovačkih društva

Strukturiranje kompleksnih akvizicija, spajanja i pripajanja, podjele, pravni due diligence, izrada transakcijske dokumentacije, ugovori o kupnji dionica ili udjela, sporazumi dioničara ili članova društva, partnerstva, istiskivanje manjinskih dioničara

Poslovno i pravno savjetovanje i izrada dokumentacije

Trgovačkim društvima i poduzetnicima pružamo podršku u svim segmentima svakodnevnog poslovanja

Nekretnine i pravo građenja

Projekti razvoja nekretnina, trgovački centri i poslovne zgrade, ugovori o kupnji ili prodaji nekretnina, uknjižbe, komercijalni zakup, ugovori o građenju, pravni due diligence, savjetovanje za ulaganje u hotele i razvojne turističke projekte

Trgovačko pravo i pravo društava

Pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava, osnivanje društava i pravna pitanja upravljanja društvom, izrada statuta, društvenog ugovora kao i posebnih sporazuma dioničara ili članova društva, trgovački ugovori, ugovori o kupnji i prodaji, ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture), preoblikovanje, restrukturiranje, reorganizacija, likvidacija

Radno pravo

Pravno savjetovanje iz područja radnog prava, ugovori o radu, otkazi i raskidi ugovora o radu, radni sporovi

Pravo intelektualnog vlasništva

Savjetovanje u području zaštite intelektualnog vlasništva

Zaštita tržišnog natjecanja

Pravna pitanja vezana za koncentracije i zlouporabe tržišnog položaja

Scroll to Top