Usluga od početne ideje do konačne realizacije

Odvjetnički ured Korotaj osnovan je s ciljem da poduzetnicima pruža širok spektar poslovnih i pravnih usluga, na način da su im na jednome mjestu pružene sve potrebne informacije i stručna podrška u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja.

Odvjetnički ured Korotaj

Odvjetnički ured Korotaj osnovan je 2019. godine. Ured nastoji uspostaviti dugotrajnu suradnju sa svojim klijentima, podržavajući ih u svim aspektima njihovog poslovnog pothvata – od početne vizije do njenog ostvarenja.

Tim čine pravni stručnjaci koji su najveći dio svog radnog vijeka proveli u gospodarstvu na pravnim poslovima i rukovodećim funkcijama u društvima kao što su Istraturist Umag d.d., Plava Laguna d.d. Poreč, Adris Grupa d.d. Rovinj, Aminess d.d., TDR d.o.o. te British American Tobacco Group.

Naša je misija u suradnji s klijentima oblikovati poslovne ideje, kreirati poslovne, pravne i transakcijske modele prilagođene potrebama klijenata, upravljanje projektima i investicijama, uz dugoročnu održivost poslovanja, te uz profesionalan pristup i ažurnost u radu u svakom koraku.

Scroll to Top