Martina Hrelja

Voditeljica ureda

Martina Hrelja diplomirala je 2017. godine na Fakultetu Dr. Mijo Mirković u Puli, smjer Interdisciplinarni studij kulture i turizma.

Dosadašnje poslovno iskustvo stjecala je u polju administracije i financija u javnom i IT sektoru. 

Odvjetničkom uredu Korotaj pridružuje se u ulozi voditeljice ureda 2023. godine. 

Kao dio tima fokusira se na upravljanje uredom i projektima, vizualni sadržaj i odnose s klijentima.

E-mail: martina.hrelja@korotaj.com

Obrazovanje: Prvostupnik kulture i turizma, Interdisciplinarni studij kulture i turizma, FET „Dr. Mijo Mirković“

Jezici: hrvatski, engleski

Scroll to Top