Anđela Staver

Odvjetnica

Anđela Staver stekla je zvanje magistra prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u rujnu 2020. godine te se iste godine pridružuje timu Odvjetničkog ureda Korotaj.

Anđela je angažirana u području trgovačkog prava i prava društava te građanskog prava s naglaskom na stvarno pravo i nekretnine. Kao član tima sudjeluje u provedbi postupka dubinskog snimanja (due diligence) i statusnih promjena trgovačkih društava. Njezin rad uključuje pravno istraživanje i izradu pravih mišljenja za potrebe domaćih i inozemnih klijenata.

E-mail: andela.staver@korotaj.com

Obrazovanje: mag. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jezici: hrvatski, engleski

Scroll to Top